Agricos,a.s. Stod.

Stod,Nádražní 270, 333 01  Plzeň jih
IČO 49192698
tel/fax 377901234  mail agricos@seznam.cz

ředitel:   ing.Fišer Jaroslav
zootechnik:   ing.Němeček Václav
agronom:   Baxa Josef

Struktura podniku:

ROSTLINNÁ VÝROBA   ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA  
Zemědělská půda 2238 ha Prasnice 100 ks
Orná půda 1997 ha Výkrm prasat 2000 ks
TTP 261 ha Krávy Charlois 120 ks
Ozimá řepka 507 ha Jalovice 50 ks
Ozimá pšenice 513 ha Býci 50 ks
Ozimý ječmen 197 ha Telata 80 ks
Slunečnice 106 ha    
Kukuřice 151 ha    
Oves 91 ha    
Jarní ječmen 160 ha    
Peluška 51 ha    

Další činnosti:

mlýn - výroba mouky
lisovna řepkového oleje a pokrutin
bionafta
výrobna krmných směsí pro vlastní potřebu

Partnerské organizace